Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5041 Snåsa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5041 SnåsabygningDyrkamark25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5041 SnåsabygningVeg0 HTML-Rapport
5041 SnåsabygningVann0 HTML-Rapport
5041 SnåsabygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsaannenBygningStor33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsabygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsabygningspunktBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsabygningslinjerBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil