Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5041 Snåsa

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5041 SnåsatraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5041 SnåsaVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsavegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5041 SnåsavegnettVegref6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5041 SnåsavegMedium49 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil