Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5042 Lierne

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5042 LiernebygningDyrkamark58 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5042 LiernebygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningspunktAnnenBygning40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LierneannenBygningStor11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningspunktBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5042 LiernebygningslinjerBygning0 HTML-Rapport