Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5043 Røyrvik

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5043 RøyrvikbygningDyrkamark15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5043 RøyrvikbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5043 RøyrvikbygningVeg0 HTML-Rapport
5043 RøyrvikbygningVann0 HTML-Rapport
5043 RøyrvikbygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5043 RøyrvikannenBygningStor0 HTML-Rapport
5043 RøyrvikbygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5043 RøyrvikbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5043 RøyrvikbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil