Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5044 Namsskogan

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5044 NamsskoganbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5044 NamsskoganbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganbygningVann0 HTML-Rapport
5044 NamsskoganbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5044 NamsskoganannenBygningStor4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganbygningTiltak3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil