Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5044 Namsskogan

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5044 NamsskogantraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5044 NamsskoganVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5044 NamsskoganvegavgrensningVegnett7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganvegnettVegref3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5044 NamsskoganvegMedium54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil