Store annenbygning-flater i 5044 Namsskogan

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 5044 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5044_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
5044 Namsskogan7dd20954-8fd6-477f-b6bd-a7dc9b728719298.97N: 7207242.45, Ø: 694768.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskogan2364f521-22f3-4373-8500-5c6b411109e9247.61N: 7207215.66, Ø: 694765.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskoganfd60ecba-74b1-42dd-b2e4-25008074f662239.77N: 7204265.48, Ø: 691811.37Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskogan6781d9a5-d625-4519-b106-51a14f191d02220.89N: 7181142.82, Ø: 682767.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket