Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5044 Namsskogan

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5044 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5044_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5044 Namsskogandcaa5997-79f9-4960-8678-9a1d21c7f0ab18646308021TB216N: 7183209.00, Ø: 681727.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskogan509f5c24-2d45-467a-961a-9fba94c9572914073987121TB249N: 7179234.00, Ø: 677406.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskoganf7734e43-3ead-4bc4-a462-7eb171d4819d18646355221TB249N: 7198965.00, Ø: 683962.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskogan2c7b4f37-4076-49ed-9543-1ae0c2c929a518647198921TB249N: 7216855.00, Ø: 700026.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket