Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 5044 Namsskogan

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 5044 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5044_bygningTiltak.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerTiltak_lokalidSaksnummerTiltakstypeAvgjørelsesdatoPosisjonWMS-bilde
5044 Namsskogana86e7dfc-95b5-4499-bea6-eb7733db7463300574136f67d1ba6-605d-453b-ad2f-ffa744e4d30a155363nybygg2016-08-19 00:00:00N: 7174308.01, Ø: 696234.25Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskogan40a41662-54bf-4b3a-ab2a-53f8fd5cea5a300688115f7513493-de7e-4316-82de-a081d330b870184594nybygg2018-06-18 00:00:00N: 7197622.13, Ø: 692888.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5044 Namsskoganc9a6b853-02c6-4a14-9f6e-ddeb78c05309300807944b9e44b06-893e-4c62-a672-bd167b9b51812020003442nybygg2020-05-29 00:00:00N: 7183014.00, Ø: 681146.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket