Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5045 Grong

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5045 GrongbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5045 GrongbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5045 GrongbygningVeg0 HTML-Rapport
5045 GrongbygningVann0 HTML-Rapport
5045 GrongbygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5045 GrongannenBygningStor7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5045 GrongbygningTiltak0 HTML-Rapport
5045 GrongbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5045 GrongbygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil