Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5046 Høylandet

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5046 HøylandetbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5046 HøylandetbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5046 HøylandetbygningVeg0 HTML-Rapport
5046 HøylandetbygningVann0 HTML-Rapport
5046 HøylandetbygningspunktAnnenBygning34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5046 HøylandetannenBygningStor29 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5046 HøylandetbygningTiltak8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5046 HøylandetbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5046 HøylandetbygningslinjerBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil