Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5047 Overhalla

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5047 OverhallabygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5047 OverhallabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5047 OverhallabygningVeg0 HTML-Rapport
5047 OverhallabygningVann0 HTML-Rapport
5047 OverhallabygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5047 OverhallaannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5047 OverhallabygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5047 OverhallabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5047 OverhallabygningslinjerBygning22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil