Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5049 Flatanger

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5049 FlatangerbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5049 FlatangerbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5049 FlatangerbygningVeg0 HTML-Rapport
5049 FlatangerbygningVann0 HTML-Rapport
5049 FlatangerbygningspunktAnnenBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5049 FlatangerannenBygningStor8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5049 FlatangerbygningTiltak15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5049 FlatangerbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5049 FlatangerbygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil