Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5052 Leka

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5052 LekabygningDyrkamark5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5052 LekabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5052 LekabygningVeg0 HTML-Rapport
5052 LekabygningVann0 HTML-Rapport
5052 LekabygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5052 LekaannenBygningStor0 HTML-Rapport
5052 LekabygningTiltak0 HTML-Rapport
5052 LekabygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5052 LekabygningslinjerBygning0 HTML-Rapport