FDV-årsrapport 2022 for 5052 Leka

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

  • Kommunens GIS-system: Fysak
  • FDV-runder: 20220509, 20221128
DatasettForvaltningstype
Elveg 2.0Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-AR5Originaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ArealbrukOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BaneOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygnAnleggOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningVAOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LufthavnOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-NaturinfoOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ServituttOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TiltakOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TraktorvegStiOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VannOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegnettOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
N5 PresentasjonsdataDatainnholdet avledes fra FKB og andre primærdata
Reguleringsplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterOriginaldata i Kartverket. Leveranse av endringsdata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve1157310
FKB-Arealbruk580
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg25271
FKB-Ledning28770
FKB-Ledningva10
FKB-Lufthavn00
FKB-Naturinfo3030
FKB-Tiltak5860
FKB-Traktorvegsti8211
FKB-Servitutt100
FKB-Vann136210
FKB-Veg618342
FKB-Ar5382570
FKB-Bygning117660

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR57331631109686304413
FKB-Arealbruk0000
FKB-Bane0000
FKB-BygnAnlegg31612387311
FKB-Bygning502817111721078
FKB-Hoydekurve238903523326376
FKB-Ledning410515893615
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo0000
FKB-Tiltak21886
FKB-TraktorvegSti7451049622
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann12153320409023188408
FKB-Veg123073213237

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune0000
Kartverket51160422608830216717
Nibio7331631109686304413
SVV0000
Fylkeskommune164116

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai500000005
2 - Sept500000106
3 - Des500000005

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai200002
2 - Sept000000
3 - Des000000

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt00Datasett sist verifisert: 20221129 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Reguleringsplan - planforslag30Datasett sist verifisert: 20220510 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - vedtatt00Datasett sist verifisert: 20221129 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommuneplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220519
Kommunedelplan - vedtatt00Datasett sist verifisert: 20221129 - Ingen endringer i datasettet siden forrige FDV-runde
Kommunedelplan - planforslag00Datasett sist kontrollert: 20220519

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Manuelle leveranser av plandata til Norge digitalt arealplankartdatabase

Antall transaksjoner/leveranser og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan0000
RegplanForslag1104100
Kommplan0000
KommplanForslag1100

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.