Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5053 Inderøy

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5053 InderøybygningDyrkamark0 HTML-Rapport
5053 InderøybygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5053 InderøybygningVeg0 HTML-Rapport
5053 InderøybygningVann0 HTML-Rapport
5053 InderøybygningspunktAnnenBygning0 HTML-Rapport
5053 InderøyannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5053 InderøybygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5053 InderøybygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5053 InderøybygningslinjerBygning0 HTML-Rapport