Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5054 Indre Fosen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5054 Indre FosenbygningDyrkamark13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningVeg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningVann0 HTML-Rapport
5054 Indre FosenbygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenannenBygningStor41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningTiltak6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningspunktBygning99 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5054 Indre FosenbygningslinjerBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil