Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5055 Heim

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5055 HeimbygningDyrkamark22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5055 HeimbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimbygningVann0 HTML-Rapport
5055 HeimbygningspunktAnnenBygning385 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimannenBygningStor27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimbygningTiltak4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimbygningspunktBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5055 HeimbygningslinjerBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil