Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5056 Hitra

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5056 HitrabygningDyrkamark2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5056 HitrabygningVeg13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningspunktAnnenBygning14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitraannenBygningStor28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningTiltak26 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitrabygningslinjerBygning18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil