Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5056 Hitra

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5056 HitratraktorvegOverlapperVeg21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitraVegnett_uten_flate10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitravegavgrensningVegnett8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitravegnettVegref10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5056 HitravegMedium27 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil