Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5057 Ørland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5057 ØrlandbygningDyrkamark63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningTakoverbygg4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningVeg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningspunktAnnenBygning120 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandannenBygningStor200 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningTiltak0 HTML-Rapport
5057 ØrlandbygningspunktBygning70 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5057 ØrlandbygningslinjerBygning65 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil