Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5058 Åfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5058 ÅfjordbygningDyrkamark34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5058 ÅfjordbygningVeg0 HTML-Rapport
5058 ÅfjordbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordbygningTiltak7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordbygningspunktBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5058 ÅfjordbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport