Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5059 Orkland

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5059 OrklandbygningDyrkamark20 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5059 OrklandbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5059 OrklandbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5059 OrklandbygningVann0 HTML-Rapport
5059 OrklandbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5059 OrklandannenBygningStor2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5059 OrklandbygningTiltak0 HTML-Rapport
5059 OrklandbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5059 OrklandbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport