Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5061 Rindal

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5061 RindalbygningDyrkamark95 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5061 RindalbygningVeg0 HTML-Rapport
5061 RindalbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalbygningspunktAnnenBygning36 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalannenBygningStor25 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalbygningTiltak5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalbygningspunktBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5061 RindalbygningslinjerBygning0 HTML-Rapport