Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5401 Tromsø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5401 TromsøbygningDyrkamark108 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5401 TromsøbygningVeg50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningspunktAnnenBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøannenBygningStor24 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningTiltak100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningspunktBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøbygningslinjerBygning100 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil