Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5401 Tromsø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5401 TromsøtraktorvegOverlapperVeg14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøVegnett_uten_flate17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøvegavgrensningVegnett193 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøvegnettVegref37 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5401 TromsøvegMedium98 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil