Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5402 Harstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5402 HarstadbygningDyrkamark62 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5402 HarstadbygningVeg0 HTML-Rapport
5402 HarstadbygningVann0 HTML-Rapport
5402 HarstadbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadbygningTiltak35 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadbygningslinjerBygning46 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil