Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5402 Harstad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5402 HarstadtraktorvegOverlapperVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadVegnett_uten_flate6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadvegavgrensningVegnett18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadvegnettVegref34 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5402 HarstadvegMedium54 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil