Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5403 Alta

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5403 AltabygningDyrkamark1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltabygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5403 AltabygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltabygningVann3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltabygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltaannenBygningStor31 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltabygningTiltak1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5403 AltabygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5403 AltabygningslinjerBygning157 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil