Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5404 Vardø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5404 VardøbygningDyrkamark3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5404 VardøbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøbygningVann6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøbygningspunktAnnenBygning82 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøannenBygningStor15 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøbygningTiltak0 HTML-Rapport
5404 VardøbygningspunktBygning7 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5404 VardøbygningslinjerBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil