Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5405 Vadsø

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5405 VadsøbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5405 VadsøbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5405 VadsøbygningVeg0 HTML-Rapport
5405 VadsøbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5405 VadsøbygningspunktAnnenBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5405 VadsøannenBygningStor18 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5405 VadsøbygningTiltak0 HTML-Rapport
5405 VadsøbygningspunktBygning13 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5405 VadsøbygningslinjerBygning47 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil