FDV-årsrapport 2022 for 5405 Vadsø

Status FDV dataforvaltning 2022

Her vises status-informasjon registrert i FDV-avtalen for året

DatasettForvaltningstype
FKB-AR5Leveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ArealbrukLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BaneLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygnAnleggLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-BygningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-HøydekurveLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LedningLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-LufthavnLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-NaturinfoLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-ServituttLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TiltakLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-TraktorvegStiLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VannLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
FKB-VegnettLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommunedelplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Kommuneplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planforslagLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - planlegging igangsattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Reguleringsplan - vedtattLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket
Tur- og friluftsruterLeveranse av originaldata som SOSI-filer fra kommunen til Kartverket

FKB datainnhold

Antall objekter i de forskjellige FKB-datasettene ved utløpet av året og antall objekter med datafangstdato fra siste år. Gå til Geonorge for mer detaljert og løpende oppdatert informasjon om datainnholdet i FKB

FKB-datasettAntall objekterAntall objekter med Datafangstdato nyere enn 2022-01-01
FKB-Hoydekurve8302024125
FKB-Arealbruk1300
FKB-Bane00
FKB-Bygnanlegg88900
FKB-Ledning68440
FKB-Ledningva25190
FKB-Lufthavn190
FKB-Naturinfo9780
FKB-Tiltak00
FKB-Traktorvegsti51660
FKB-Servitutt10
FKB-Vann161180
FKB-Veg197640
FKB-Ar5358492
FKB-Bygning663000

Se mer detaljer om alder og kvalitet på datainnholdet i FKB på Geonorge.no.

Aktivitet i Sentral FKB

Informasjon om antall transaksjoner og antall endra objekter på forskjellige datasett og fra forskjellige parten i forvaltningen fra siste år

Antall transaksjoner og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
FKB-AR564490
FKB-Arealbruk19020873
FKB-Bane0000
FKB-BygnAnlegg113124710415
FKB-Bygning3012398639459375
FKB-Hoydekurve0000
FKB-Ledning35765517685975
FKB-LedningVA0000
FKB-Lufthavn0000
FKB-Naturinfo0000
FKB-Tiltak0000
FKB-TraktorvegSti317104176277
FKB-Servitutt0000
FKB-Vann1011546720192272090
FKB-Veg123222123421048

Antall transaksjoner og endringer fordelt på parter

PartAntall transaksjonerAntall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Kommune4440
Kartverket23159955327908109250
Nibio20450
SVV0000
Fylkeskommune0000

Se mer detaljer om aktiviteten i Sentral FKB på Geonorge.no.

FKB Konsistenskontroller

Reduksjonsfaktortallene brukes direkte inn i økonomien i FDV-avtalene. Konsistenskontrollene for Bygning og Samferdsel er definerte som aktiviteter i FKB-Kvalitetsplan. Ta kontakt med fylkeskartkontoret for nærmere informasjon om disse statusmålingene

Reduksjonsfaktortall

PeriodeEndringer matrikkelEndringer FKBReduksjonsfaktorAvvik AR5

Resultat av konsistenskontroller for Bygning

Periodebygning Dyrkamarkbygning Takoverbyggbygning Vegbygning Vannannen Bygning Storbygning Tiltakbygningspunkt Bygningbygningslinjer BygningSum
1 - Mai19101923011073
2 - Sept19107230111172
3 - Des19001200131063

Resultat av konsistenskontroller for Samferdsel

Periodetraktorveg Overlapper Vegvegnett Flatevegavgrensning Vegnettvegnett Vegrefveg MediumSum
1 - Mai005005
2 - Sept005005
3 - Des005005

Plandata datainnhold

Antall planområder i de forskjellige plandatasettene ved utløpet av året og antall planer vedtatt siste år. Tallene baserer seg på plandataene som finnes i Norge digitalt arealplankartdatabase. Disse dataene er synkronisert fra kommunenes originale data eller fra manuelle leveranser.

Plan-datasettAntall planområder (unike planID)Antall planer trådt ikraft i 2022Kontroller
Reguleringsplan - vedtatt600
Kommuneplan - vedtatt00
Kommuneplan - planforslag00
Kommunedelplan - vedtatt00
Kommunedelplan - planforslag10

Se mer detaljer om plandata på Geonorge.no.

Aktivitet i Plandata

Informasjon om antall transaksjoner/synkroniseringer av plandata og antall endra objekter på forskjellige plandatasett fra siste år. Synkronisering mot kommunen skjer hver natt, men tabellen viser antall synkroniseringer der det er overført data.

Manuelle leveranser av plandata til Norge digitalt arealplankartdatabase

Antall transaksjoner/leveranser og endringer fordelt på datasett

DatasettAntall transaksjoner/synkroniseringer (med innhold)Antall nye obj.Antall endra obj.Antall sletta obj
Regplan0000
Kommplan0000
KommplanForslag122300

Se mer detaljer om aktiviteten i Norge digitalt arealplandatabase på Geonorge.no.