Store annenbygning-flater i 5405 Vadsø

Avvikene skyldes oftest manglende eller unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll annenBygningStor for kommunenr 5405 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5405_annenBygningStor.zip

KommuneLokalIdAreal (m2)PosisjonWMS-bilde
5405 Vadsø4a24ebe5-dd60-4a88-9b81-f81c52c66de02029.99N: 7777090.04, Ø: 605531.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø7578de64-45e6-444e-941a-3a366271e2551047.55N: 7777312.96, Ø: 604285.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøa4a724ef-6096-4ffa-8898-cb2f78668c60871.91N: 7779266.14, Ø: 592345.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøb7bd103d-ace5-43c2-b390-cb40fcf33e7b541.11N: 7794328.60, Ø: 625096.70Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøe7f749f9-cf76-4476-b44b-29c0023b0dca508.20N: 7776070.16, Ø: 603423.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøb31732db-7b7c-4cef-993b-836b005e407d502.70N: 7776073.15, Ø: 603450.31Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø497fcac1-6625-4c58-8713-58c7e2ba94c0447.61N: 7776916.61, Ø: 618085.47Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc78e4169-833e-4def-b1b6-9337acad6112434.20N: 7775938.26, Ø: 603945.65Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø19a9c4fd-4a66-4836-b24c-13b1c2e54c63364.10N: 7775254.02, Ø: 609310.46Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø2bc97ba5-e8e3-4167-8e3f-bc7c28e44ed4311.79N: 7776915.59, Ø: 604288.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøf7bf5a9d-62ce-46cd-8241-ec97aecef6e2294.02N: 7779040.46, Ø: 592336.51Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø981f3953-a6fe-4536-a5b7-6b8ec00e06b5285.36N: 7779726.07, Ø: 588456.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc1aebb99-8de1-4bc2-b221-7e96a1157357265.63N: 7776741.59, Ø: 618159.83Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø3bbe309a-17a4-404c-b43e-27695e86e44f264.80N: 7778400.99, Ø: 597702.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc10eed94-7127-4780-a942-af0f8e38ec43254.20N: 7776720.89, Ø: 604632.38Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc1060232-edbd-413f-8a35-298642d0fe0a236.30N: 7775507.59, Ø: 607852.61Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø9cb693d5-2142-4f5f-a47e-6f9c11eed6f9219.03N: 7776752.08, Ø: 618123.39Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc9a13d08-c2a9-4ea9-ae97-62735abbe6d7202.30N: 7776016.81, Ø: 604026.14Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket