Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5405 Vadsø

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5405 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5405_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5405 Vadsø0f2ea61c-248a-4a99-96d5-a2af6840259419236672021TB161N: 7787271.22, Ø: 625670.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø80f085dd-e756-4893-9e29-7c91d136670019232814421TB181N: 7779308.49, Ø: 589749.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøb81e6801-d69e-4600-a149-4c856f6464ee19233116121TB181N: 7779815.94, Ø: 588572.89Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø2c964029-960e-4ab5-bbf6-1ba83c934a4219232571421TB181N: 7780634.91, Ø: 587112.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø8a77aeac-c57b-4c05-ba75-fc3b3673065f19233052121TB181N: 7780384.98, Ø: 589191.86Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøbd13fe81-5276-428c-9417-5a02adffbd4f19236673921TB182N: 7787277.75, Ø: 625663.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøe66bcfef-ee88-4b9b-b16c-1940ef891de319232447521TB241N: 7782758.24, Ø: 587876.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø129820ae-f46f-4ed5-acf1-bedccb65045819236741721TB241N: 7790593.17, Ø: 626464.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø331d0f3a-2abd-4f0f-9a1f-3768bb5ba1b919233433021TB244N: 7779032.87, Ø: 593151.57Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøef8a2662-9ac1-4ce7-9c10-4dfd02e8174519236978921TB249N: 7777631.66, Ø: 605737.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøb7970564-d9d7-4252-a535-122038eaa44719233740221TB249N: 7777339.02, Ø: 602386.58Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc4d6d9fe-d0d3-4763-9438-056aac0ffce219232769521TB249N: 7780855.59, Ø: 587698.80Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøc7e98be1-a289-4830-8c69-38254074f0a819236039021TB249N: 7775540.63, Ø: 608755.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø9794479c-ab26-49d4-a975-1c7bebc29b1119233387321TB249N: 7778366.60, Ø: 595569.74Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsødb3d76f4-e9c0-4e46-80b1-fe29b1aefff419233679121TB249N: 7777593.37, Ø: 602148.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøbfbf7690-639c-459a-90a1-23c56c7c70bc19236683621TB249N: 7785037.63, Ø: 627222.93Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsød331e38d-4411-4a66-9e88-73d4fce2e33c19233992821TB249N: 7777989.45, Ø: 605971.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøef9b7756-daf2-4557-84f5-fa8c400a3a3719235785321TB249N: 7775655.04, Ø: 609131.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøf74a1b8b-710b-44e2-aeb9-c60c955074f619234004721TB249N: 7777513.49, Ø: 605747.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket