Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 5405 Vadsø

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 5405 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5405_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
5405 Vadsøeab9bd4a-9421-4893-878c-0418f1a008d5300683831HavflateN: 7776554.01, Ø: 604248.45Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket