Bygningspunkt som ligger nær annenbygning-flate i fkb-bygning i 5405 Vadsø

Avvikene skyldes vanligvis unøyaktig registrering av bygningspunkt i matrikkelen slik at det har havnet utenfor bygningsomriss. Rettes vanligvis i matrikkelen

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningspunktAnnenBygning for kommunenr 5405 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5405_bygningspunktAnnenBygning.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerAvstand (m)PosisjonWMS-bilde
5405 Vadsøae66f479-09ce-4f07-9b31-966a0f94eebb1923651040.10N: 7779974.59, Ø: 618747.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsød62c92ab-b24f-4f33-bbda-b1d1634169cf1923232230.11N: 7786356.82, Ø: 612247.16Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø4ef27a82-5a96-4a5d-ad29-6dd9f4a91f341923667550.25N: 7786696.87, Ø: 626584.44Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø64a0347c-e4c2-4be8-94ee-8a727851234c1923488890.41N: 7776836.19, Ø: 604705.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø3cf97050-34cf-4f50-ac6d-3e1f93c44e461923242970.41N: 7781340.06, Ø: 587953.02Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsøfda73fcc-e5e5-4ac0-ac1c-3387e8fda2db1923378360.42N: 7777642.26, Ø: 602924.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø0e15e1cd-91ed-4f50-86b4-5b5aacedb8f11923654220.66N: 7780961.99, Ø: 620331.35Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5405 Vadsø6d579153-2033-4b5c-988a-83697e19811c1923708920.77N: 7782766.04, Ø: 618096.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket