Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5406 Hammerfest

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5406 HammerfestbygningDyrkamark4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningTakoverbygg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningVann5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningspunktAnnenBygning19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestannenBygningStor59 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningTiltak0 HTML-Rapport
5406 HammerfestbygningspunktBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5406 HammerfestbygningslinjerBygning5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil