Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5411 Kvæfjord

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5411 KvæfjordbygningDyrkamark11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordbygningTakoverbygg2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordbygningVeg0 HTML-Rapport
5411 KvæfjordbygningVann0 HTML-Rapport
5411 KvæfjordbygningspunktAnnenBygning11 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordbygningTiltak2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5411 KvæfjordbygningslinjerBygning50 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil