Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5412 Tjeldsund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5412 TjeldsundbygningDyrkamark63 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5412 TjeldsundbygningVeg0 HTML-Rapport
5412 TjeldsundbygningVann4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundbygningspunktAnnenBygning21 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundannenBygningStor32 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundbygningTiltak0 HTML-Rapport
5412 TjeldsundbygningspunktBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundbygningslinjerBygning33 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil