Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5412 Tjeldsund

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5412 TjeldsundtraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5412 TjeldsundVegnett_uten_flate2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundvegavgrensningVegnett2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundvegnettVegref8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5412 TjeldsundvegMedium39 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil