Bygningspunkt i fkb-bygning på fulldyrka mark i fkb-ar5 i 5412 Tjeldsund

Avvikene kan skyldes enten feil bygningskoordinat eller bygningstype/status i matrikkel eller feil arealtype i AR5. Vær oppmerksom på det er krav om arealer på over 200 m2 før det er krav om endring av arealtype i AR5 så avvikene vil ikke alltid kreve retting i datagrunnlaget

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningDyrkamark for kommunenr 5412 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5412_bygningDyrkamark.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerArealtypeBygningstatusBygningstypePosisjonWMS-bilde
5412 Tjeldsunddf9ff3a9-ae46-4b91-bb9d-cda5d19d747130046254621FA111N: 7620229.16, Ø: 586150.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund16861406-5341-415b-8429-fac1abed40d030068405321FA111N: 7602940.72, Ø: 566271.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund56f45d12-10a3-4049-88fe-315bfd3fdbdc30014902121TB111N: 7606750.57, Ø: 567556.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund17858061-6d78-4ca1-aea3-85e2b35b593e19109570721TB111N: 7608652.00, Ø: 563932.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundbfdfba7c-e15b-424e-adf4-349de807c20030048659521FA111N: 7609411.19, Ø: 563952.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda2344e4c-d84a-4d65-bb4b-1269e9c661df30041116321FA111N: 7609444.01, Ø: 564033.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund988d751d-d1b5-4911-97e8-d69b8b5c823c30045683521FA111N: 7612176.62, Ø: 564312.33Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund26d8de28-0734-4ae0-bfc5-2d9a3ce7002230080922421FA111N: 7610484.37, Ø: 563722.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda91098be-944a-4f6d-8de6-c33cf35c05c930003909521FA111N: 7619523.00, Ø: 575666.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda67a8c88-e444-4ce0-bc3c-6976f5adf3b030024580021FA111N: 7609535.63, Ø: 564087.78Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund7b50d62e-aad1-4175-85e2-740affd169e330048660021FA111N: 7609415.24, Ø: 563977.81Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundad5352cc-142e-4999-896a-97a2eb821d5630015092021MB111N: 7620332.23, Ø: 577446.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundc38ba338-c81b-463d-a5cd-6ec5c71b393030055918521FA111N: 7609419.76, Ø: 563998.15Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundbf282c3b-605f-404d-9b5f-64c4df56be2630041115021FA111N: 7609987.07, Ø: 563990.87Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund24de2f8c-fa16-40de-886f-ea46a3696d6c30048660121FA111N: 7609394.68, Ø: 563940.90Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund10b28f11-a5c8-432f-9266-bef2b698088330003022421TB113N: 7619750.00, Ø: 576441.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund3c42dc27-29d4-416c-93c6-3ca692f14e3e30093914121FA136N: 7608495.34, Ø: 564271.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundbfe06fa4-261e-46d0-b9b3-0e05ccb3f4bc30093916221FA136N: 7608477.47, Ø: 564299.40Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund24f91ed9-38d6-4a74-aa2d-261c606a930a30004995421FA144N: 7609333.00, Ø: 564180.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunddf1423cb-e62c-4ef9-998e-eb1d36ccfb1630024570721TB181N: 7606757.12, Ø: 567552.84Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund9d8be4ed-8429-4505-8056-b1d82f660bbd30017452721TB181N: 7619251.11, Ø: 586781.28Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundb1ee1d20-765e-4424-b45f-19b4a3215e1819112564921TB181N: 7616946.00, Ø: 569822.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund48904e66-1dce-4cd1-8ddf-571ce1eed56930025602721TB181N: 7609862.79, Ø: 568429.66Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund42f5ad3e-1ce8-4990-96fd-5ccedbcc0e1830017768721TB181N: 7620826.72, Ø: 577762.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund351051f6-7faa-4a93-bd3f-ae3cdc9fe8e430055919821FA181N: 7609418.16, Ø: 564010.69Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund4d2f4458-760a-4246-8f30-1a371f56f2ef30058794621FA181N: 7606384.56, Ø: 551506.41Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund14412857-d264-4818-ba9b-1ac0203c6c8f30020862521TB181N: 7619483.66, Ø: 572318.50Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund4197e305-56a4-4d88-a97c-57d5df3a44b730019117321TB181N: 7619980.23, Ø: 576723.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundfec231ec-3946-40f4-8b0c-5a7606769a3430026819821TB181N: 7606024.26, Ø: 551614.72Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundecac1816-bb8d-4bad-8150-2906130879fe30072600421TB181N: 7601060.01, Ø: 569330.19Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundb9e9889a-85da-452b-8588-9a2639b0796e19111570821TB181N: 7620196.00, Ø: 586089.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundd9ae82dc-e7cc-4070-a56b-fba3fcdc68d730026814321TB181N: 7606420.42, Ø: 551150.21Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunded50afcf-bd07-48f7-ad65-d80017769af118932792721TB181N: 7590665.00, Ø: 554277.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund3d0a5528-5bea-4fe0-958b-6b0632c9f93930027950121FA181N: 7620329.96, Ø: 586256.27Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund0017d6bb-816a-4a6f-8d47-c10b261fc59019111541421TB181N: 7620651.00, Ø: 577621.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund2dacc983-6eda-49ab-a283-6296f922563d30071675321FA181N: 7620046.65, Ø: 573534.23Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda8dd99bc-2f71-4787-8633-1d615406bd8430017295821TB181N: 7619508.34, Ø: 575651.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund743cdb8a-05f2-412e-bf12-178bab93cae930020498021TB182N: 7617806.20, Ø: 572339.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundf5061035-c56a-4a01-860e-ca094b5c2d3830019350621TB182N: 7619094.56, Ø: 585442.03Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund4ca116fa-7523-44f8-abe4-744103266e6c18931329221TB183N: 7604284.32, Ø: 552904.01Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund76c4f17d-8e6e-4e24-98cc-546b8cabe67830004678621TB183N: 7622060.00, Ø: 578224.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund4c8f1f74-3571-4231-b9ea-b3d2ba64486a19111401921TB183N: 7621015.00, Ø: 577705.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund29865cec-d990-4fa3-9ecc-3c5c9ed78df230026633921TB183N: 7604656.00, Ø: 553221.97Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund009238b7-0039-4bf1-8197-6f55401662a619111392621TB183N: 7622022.00, Ø: 578211.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund5a2e6374-ab51-4806-8034-ae819e97deeb18931705021TB183N: 7606739.00, Ø: 555209.60Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund07b810f0-c752-46f8-8292-38532f1f7aef30118869021FA183N: 7616566.40, Ø: 569854.99Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund81bb787f-fd67-4cde-9a98-a8d2f88354ae30019366721TB216N: 7619385.19, Ø: 586661.55Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund6ed59c3d-1c7b-4fe0-a337-d9c44ac357a018932867221TB241N: 7606388.38, Ø: 553487.10Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund61b80200-3bc1-4953-8a59-57528724b36019109191421TB249N: 7602942.00, Ø: 565992.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundacf2e710-97c1-49f7-8389-9541c206c58a30020794921TB249N: 7619225.51, Ø: 586735.48Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund871ca770-2482-4c25-8efb-a37096459d9719112926121TB249N: 7615561.35, Ø: 591978.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundbcda8c6a-625b-4b78-8ab2-e29292d8330319111637221TB249N: 7619370.00, Ø: 585589.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundfd330f57-4ec1-46e5-996a-92d8250153ab19111383721TB249N: 7620189.00, Ø: 577795.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundb35a37d1-fac7-4b9f-9899-e0e4900f826d30033934921TB249N: 7623028.37, Ø: 579529.09Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund719e1612-43c6-4c64-a039-42842214432d19112745521TB249N: 7603710.76, Ø: 571501.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundea32500f-b398-480a-ae5a-ec79d89a122d19112686621TB249N: 7601086.59, Ø: 569370.18Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunddcd82002-44c4-46b5-bfd9-e0f49fc2866330084550421FA612N: 7608268.19, Ø: 564565.53Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda6abe7a7-c4bf-4216-ac5d-b680fdb116e030081739321FA615N: 7608371.32, Ø: 564449.26Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund00c3f34f-0fec-45dd-89aa-e3759c9c5c9630071901821FA619N: 7620032.84, Ø: 572912.75Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundc68deac7-e1a7-42e5-adf6-9d23138a286130074934021MB651N: 7620004.33, Ø: 573008.06Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunddd0ff74a-bb11-4962-a4ce-d060f317f64530018386321TB669N: 7609111.23, Ø: 563999.49Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund5e65241f-c574-4314-b303-3b336ed20bca18931886321TB999N: 7605068.74, Ø: 556574.68Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsunda5829674-7f15-46c8-a90d-baeb881ebc2918931088921TB999N: 7593494.47, Ø: 546123.82Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket