Bygninger i fkb-bygning som ligger i fkb-tiltak med kartreg 1 i 5412 Tjeldsund

Avvikene skyldes oftest manglende oppdatering av kartreg-egenskapen i FKB-Tiltak. Rettes vanligvis i FKB-Tiltak

Det ble ikke funnet noen avvik ved konsistenskontroll bygningTiltak for kommunenr 5412 kjørt 2023-08-07 06:11:44