Bygningspunkt i fkb-bygning som ligger i vannflate i fkb-vann i 5412 Tjeldsund

Avvikene skyldes feil plassering av bygningspunkt i matrikkelen eller feilregistrering av vannflate i FKB-Vann. Rettes i matrikkelen eller FKB-Vann

Avvik funnet ved konsistenskontroll bygningVann for kommunenr 5412 kjørt 2023-08-07 06:11:44

En zippet SOSI-fil med avvikene er tilgjengelig på https://www.kartverket.no/metadata/Avvikslister/5412_bygningVann.zip

KommuneLokalIdBygningsnummerVanntypePosisjonWMS-bilde
5412 Tjeldsundd3dc344e-9105-41fc-9e95-ba38a2556a30300199416InnsjøN: 7615939.09, Ø: 573894.54Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundf98f2f23-fbab-468f-9f01-43adf7ac8266189329113InnsjøN: 7599500.00, Ø: 556678.00Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsund886de4ff-6150-4698-a47d-f0fa02ba2545300173200HavflateN: 7619792.04, Ø: 585648.94Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket
5412 Tjeldsundb7e91cc1-2d42-4c1e-9366-c2fe7b9b62f2300334471HavflateN: 7595950.93, Ø: 562507.73Kartbilde fra WMS-tjeneste av avviket