Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5413 Ibestad

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5413 IbestadbygningDyrkamark56 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5413 IbestadbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5413 IbestadbygningVeg0 HTML-Rapport
5413 IbestadbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5413 IbestadbygningspunktAnnenBygning40 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5413 IbestadannenBygningStor3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5413 IbestadbygningTiltak0 HTML-Rapport
5413 IbestadbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5413 IbestadbygningslinjerBygning6 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil