Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5414 Gratangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5414 GratangenbygningDyrkamark19 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5414 GratangenbygningVeg3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningVann2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningspunktAnnenBygning10 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenannenBygningStor5 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningTiltak41 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningspunktBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenbygningslinjerBygning8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil