Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5414 Gratangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5414 GratangentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5414 GratangenVegnett_uten_flate0 HTML-Rapport
5414 GratangenvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5414 GratangenvegnettVegref2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5414 GratangenvegMedium28 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil