Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5415 Lavangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5415 LavangenbygningDyrkamark16 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5415 LavangenbygningVeg1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenbygningVann1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenbygningspunktAnnenBygning3 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenbygningTiltak22 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5415 LavangenbygningslinjerBygning4 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil