Statusrapport for Samferdsel konsistenskontroller i 5415 Lavangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5415 LavangentraktorvegOverlapperVeg0 HTML-Rapport
5415 LavangenVegnett_uten_flate1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenvegavgrensningVegnett0 HTML-Rapport
5415 LavangenvegnettVegref1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5415 LavangenvegMedium17 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil