Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5416 Bardu

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5416 BardubygningDyrkamark9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5416 BardubygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5416 BardubygningVeg0 HTML-Rapport
5416 BardubygningVann0 HTML-Rapport
5416 BardubygningspunktAnnenBygning2 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5416 BarduannenBygningStor14 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5416 BardubygningTiltak9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5416 BardubygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5416 BardubygningslinjerBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil