Statusrapport over FKB-Bygning/Tiltak i 5417 Salangen

Analysen er utført 2023-08-07 06:11:44

Statistikk på datainnhold

Se forvaltningsinformasjon.geonorge.no for mer informasjon om datainnholdet i FKB

Konsistenskontroller som er kjørt

KommuneAnalyse/kontrollAntall avvikRapport
5417 SalangenbygningDyrkamark8 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenbygningTakoverbygg0 HTML-Rapport
5417 SalangenbygningVeg0 HTML-Rapport
5417 SalangenbygningVann0 HTML-Rapport
5417 SalangenbygningspunktAnnenBygning1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenannenBygningStor1 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenbygningTiltak87 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil
5417 SalangenbygningspunktBygning0 HTML-Rapport
5417 SalangenbygningslinjerBygning9 HTML-Rapport, Zippet SOSI-fil